ATÖLYELER

Çocuklar İçin Felsefe

"p4c" Atölyesi

”Çocuklar için Felsefe ve Yaratıcı Yazı Atölyesi” Çocuklar için Felsefe Nedir? Çocuklar için felsefe öncelikli olarak ‘düşünmenin ve sorgulamanın’ ne olduğunu, nasıl yapılabileceğini anlatıp uygulayan bir öğretim yöntemi ve eğitim sistemidir. Ezberlemeden, düşünüp sorgulayarak, yorum yetisini geliştirerek bilgiye ulaşma biçimidir. Eleştirel, yaratıcı düşünme kazanımıdır. Soruları, kavramları, tartışmaları daha iyi anlayabilmeyi sağlar. Nitelikli düşünme ve yargıda bulunma becerisini geliştirmeyi amaçlar. Düşünsel ve duygusal gelişimi destekler. Atölye içeriği ‘7 yaş’ ve üzerindeki çocuklar için uygundur.

Çocuğumla Düşünüyorum Atölyesi

“Çocuğumla Düşünüyorum” Çocuklar İçin Felsefe (p4c) yöntemiyle yetişkinlerle atölye çalışması. Atölyenin içeriği 7/12 yaş aralığındaki çocukların düşünme sürecine uygun hazırlanmıştır. Çocuğun neyi, nasıl düşündüğü üzerine yetişkin bakışını desteklemeyi amaçlar. Atölye içeriğine ait bazı başlıklar: Düşünceyi ve düşüncenin ardındaki duyguyu keşfetmek. Özgüveni ve dürüstlüğü geliştirerek düşünebilmek. Genellemelerden ve kalıplardan çıkabilmek.  Entelektüel tevazuyu geliştirebilmek. Anlamı analiz edebilmek, neden sonuç ilişkisi kurabilmek. Yargılamaktan uzaklaşabilmek. Sonuçları keşfedebilmek. Kritik sözcükleri bulabilmek. İletişimi güçlü kılmak.

Çocuğuma Kitap Okuyorum

Atölyesi

”Çocuğuma Kitap Okuyorum Atölyesi” yetişkinlerin çocuklarla olan iletişim becerilerini geliştirmeyi ve çocuk yetişkin ilişkisinde yeni kazanımlar yaratabilmeyi amaçlar. Çocukluk kavramı üzerinden sosyo-psikolojik ve felsefi bir bakışla çocukluğun tarihi üzerine kısa bir kültürel değerlendirme yapılır. Ardından çocuk ne anlatır ve ona ne anlatılmasından hoşlanır soruları üzerinden çocuk edebiyat alanında paylaşım yapılır. Çocuk ve anlatı ilişkisi üzerinden, kitap nasıl okunur, resimler nasıl anlatılır, içerik çocuğun duygusal yaşına uygun nasıl dönüştürülür uygulama çalışmaları ile değerlendirilir. Atölye süresi dört oturumdur.

Okul Öncesi Çocuklar İçin Felsefe "p4c"

“Okul Öncesi” Çocuklar için Felsefe ve Kitap Okuma Atölyesi. Atölyenin içeriği ‘4,5,6 yaş’ grubuna uygun olarak düzenlenmiştir. Okul öncesi çocuklar için felsefe atölyesinde çocuğun sahip olduğu içgüdüleri, sezgileri düşünce, duygu olarak ifade edebilme, anlatma alanı yaratılır. Yetişkin ve eğitim normlarının dışında, çocuğun bakış açısına odaklanılır. Sorarak, anlatarak, dinleyerek soyut düşünme yetisini geliştirebilmek amaçlanır. Merak ve keşfetme duygusu ile çocuğun felsefi eğilimi desteklenir. Çocuk edebiyatı atölye sürecinin tamamlayıcısıdır. Okunan kitap üzerinden felsefi sorgulama yapılır. Kitap, çocuğun soru sormaya yönlendirilmesi ve kendini ifade edebilmesi için araç odaklı değil, amaç odaklı okunur. Kitap, yaratıcı ve felsefi düşünceyi başlatabilmek, çocuğun kendi bilgisi ile tanışabilmesi amacıyla paylaşılır.

Çocuklarla

Yaratıcı Yazı Atölyesi

Burası insanlara işiniz ve sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi vermeniz için harika bir fırsattır. Bu içeriği özelleştirmek mi istiyorsunuz? Çok kolay.

Çocuklarla

Film Okuma Atölyesi

Burası insanlara işinizden bahsetmeniz için harika bir yer.

Gençlerle Doğaçlama Gelişim-Değişim Atölyesi

Burası insanlara işiniz ve sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi vermeniz için harika bir fırsattır. Bu içeriği özelleştirmek mi istiyorsunuz? Çok kolay. Görüntüler, bağlantılar ve metin ekleyin veya koleksiyonunuzdan verilere bağlayın.

Çocuklar İçin Mitoloji Atölyesi

Burası insanlara işiniz ve sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi vermeniz için harika bir fırsattır. Bu içeriği özelleştirmek mi istiyorsunuz? Çok kolay.

sofiAkademi Edebiyat Günleri

Burası insanlara işiniz ve sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi vermeniz için harika bir fırsattır. Bu içeriği özelleştirmek mi istiyorsunuz? Çok kolay.

Yetişkinlerle Doğaçlama-Tiyatro Atölyesi

“Yetişkinlerle Doğaçlama ve Tiyatro Atölyesi” Sadece oyun oynamak üzerine bir üretim alanı. Oyun yaratmak ve onun içinde yol almak, oynamak. Bu sürecin içinde düşünmek, hayal etmek, oyuna başlamak. Atölyede doğaçlama ve tiyatro üzerine temel bilgi, oyun paylaşımları yapılacaktır. Oyun, gündelik yaşam, deneyim, kendiliğinden yaratım üzerine.

Film Okuma Atölyesi

Burası insanlara işiniz ve sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi vermeniz için harika bir fırsattır. Bu içeriği özelleştirmek mi istiyorsunuz? Çok kolay. Görüntüler, bağlantılar ve metin ekleyin veya koleksiyonunuzdan verilere bağlayın.

Yaratıcı Yazı Atölyesi

Kişisel Gelişim-Danışmanlık Çalışmaları

Burası insanlara işiniz ve sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi vermeniz için harika bir fırsattır. Bu içeriği özelleştirmek mi istiyorsunuz? Çok kolay.

Kurumlarla Tiyatro-Oyun Sahneleme Atölyesi

Kurum çalışanları ile düzenlenen “Kurumlarla Tiyatro/Oyun Sahneleme Atölyesi” bir hizmet içi eğitim çalışmasıdır. Kurum çalışanlarının tiyatro sanatı aracılığıyla bir araya gelip, ortak bir proje ürettikleri atölyede kişisel ve kurumsal kimlik adına bir gelişim kazanımı sağlanır. Tiyatro ve oyun aracılığıyla yaratılan aidiyet duygusu, kurumun ve çalışanların iletişimini, ilişkisini pozitif etkiler. Ortak bir iş yaratabilmenin, bir tiyatro oyununda oynamanın özgüveni ve keyfi kurumsal yapıda ve çalışanlarda motivasyon gücü yaratır.

Kurumlara Sanatla Gelişim Atölyesi

Kurumların hizmet içi eğitim çalışmalarında değerlendirebilecekleri bir atölyedir.

“Kurumlara Sanatla Gelişim Atölyesi” çalışanların bireysel ve sosyal duygu, düşünce becerilerini tiyatro sanatının araçlarıyla geliştirmeyi hedefler.

Çalışanların bireysel olarak kendini ifade edebilme yetisini güçlendirmek, geliştirmek üzerine çalışılır.

Kişilerin kendi aralarında, kurumsal yapıyla doğru iletişimi kurabilmelerini destekleyen çalışmalar yapılır.

İngilizce Konuşma Grupları

Burası insanlara işiniz ve sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi vermeniz için harika bir fırsattır. Bu içeriği özelleştirmek mi istiyorsunuz? Çok kolay.