BURSA’DA DEĞER KATAN EĞİTİM

4 EĞİTİM 4 SERTİFİKA

ÖĞRETMENLER, EĞİTMENLER, DANIŞMANLAR, PSİKOLOGLAR…

Tarih:  4-5 Nisan 2020 / 10.00-19.00 Saatleri Arası

Yer: MERİNOS KÜLTÜR MERKEZİ

EĞİTMENLER;
Ruteba DOĞAN
Ümit YÜCETİN
Abdullah YILDIRIM

 Program’da verilecek eğitimler

Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi

Yaratıcı Drama Eğitmen Eğitimi

Aile ve Ebeveyn Koçluğu Eğitimi

Aileler ile Yaratıcı Rol Becerisi ve Doğaçlama Eğitimi

İLETİŞİM VE KAYIT: 0552 628 1091 – 0850 346 4876

İSTER ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ ONAYLI UZMANLIK BELGESİ…

İSTER PLATO EĞİTİM TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİM BELGESİ…

Ruteba Doğan

Çocuklar İçin Felsefe Eğitmeni / Yaratıcı Drama Eğitmeni

 “Yaratıcı Drama Eğitmen Eğitimi Programı”

1.Oturum: Oyun nedir? Çocuğun dünyasında oyun ne ifade eder? Bir iletişim yöntemi: Çocuk ve oyun ilişkisi. Oyun kurmanın yöntemleri nelerdir? Bir şey nasıl oyun haline getirilebilir?

2.Oturum: Oyun duygusal ve düşünsel bir anlatım ve öğrenme yöntemi olabilir mi? Hareket ve oyun / söz ve oyun / taklit ve oyun ilişkisi /davranışlar ve oyun ilişkisi. Öğrenme ve alılmama sürecinde oyunun rolü.

3.Oturum: Yaratıcı drama nedir ve nasıl bir yöntemdir? Yaratıcı dramanın tarihsel süreci, alanın nasıl, neye ihtiyaç duyularak tanımlandığı. Dramanın eğitim ve sanat alanında uygulama yöntemleri.

4.Oturum: Yaratıcı Drama yöntemi ile oyun kurmak. Yaş gruplarına göre yaratıcı drama uygulamaları nasıl belirlenir? Yaratıcı olan oyun nedir? Nasıl işler?

5.Oturum:  Yaratıcı Dramanın çocuğun gelişimi ile ilişkisini kurabilmek. Yaratıcı Drama ile çocuğun, grubun ilişkisini belirleyebilmek. Yaratıcı Dramanın kazanımlarını uygulamaya geçirmek.

6.Oturum: Yaratıcı Drama uygulamasında nelere gereksinim duyulur? Uygulama yöntemleri nelerdir? Örnek çalışmalar.

7.Oturum: Yaratıcı Drama ile bir konu, kavram, değer üzerinden nasıl oyun yaratılabilir? Yaratıcı Drama ile bir hikaye, karakter nasıl kurgulanır? Yaratılan olay-durum-kişi üzerinden duygu, düşünce, ileti nasıl paylaşılır?

8.Oturum: Oturum: Bir yaratıcı drama çalışması nasıl oluşturulur, farklı disiplinler ile (resim, masal, çocuk edebiyatı, sinema, tiyatro, mitoloji…) nasıl birlikte kullanılabilir? Konu belirleme, oyun oluşturma, kazanım, hedef belirleme çalışmaları. Örnek bir program oluşturma çalışması.

Abdullah Yıldırım

Tiyatro Oyuncusu / Yaratıcı Drama Eğitmeni

“Aileler-Yetişkinler ile Yaratıcı Rol Becerisi ve Doğaçlama”

1.Oturum: Hayal günü geliştirmeye yönelik çalışmalar ile yaratıcı düşünce desteklenir. Oyun ile gündelik hayatın içinde oynan sosyal oyunların ilişkisi üzerine düşünülür.

2.Oturum: Yetişkin hayatındaki oyunların ve oyunun tanımı yapılır. Yaşamsal roller nedir, gündelik hayatın içindeki roller nelerdir açıklanır ve canlandırılır.

3.Oturum: Hikaye (gündelik hayattaki bir şey) nasıl anlatılır, anlatıda dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir paylaşılır. Nelere dikkat edildiği hikaye dinlenir olur ya da sıkıcılık nerede başlar?

4.Oturum: Gündelik hayatta rol yapma deneyimlerimiz ve becerilerimiz, bu süreci geliştirmek adına çalışmalar. Rol nedir? Rol yapma becerisi nedir?

5.Oturum: Etkin bir iletişim kurma becerisi için gözlem ve analiz yetisini geliştirebilmek. Kendini ve karşı tarafı dinleme, iletiyi ifade edebilme yeteneği desteklenir. Beden dili ve bedenin etkin kullanımı.

6.Oturum: Konuşurken fark etmeden yaptığımız yanlış ifade ediş biçimleri. ‘Öyle demek istemedim, nasıl böyle anlaşıldı…’ gibi iletişim sıkıntılarına neden olan sözcükler, ifadeler, jestler, vurgu, ton… Etkili konuşma ile iletişim yeteneği nasıl güçlendirilir?

7.Oturum: Uygulama doğaçlama çalışması: Örnekler üzerinden yaşanan kriz anlarının, iletişim sorunlarının canlandırılması. Etkin iletişimde izlenecek süreçlerin paylaşılması. İletişimde sorunların nerede başladığını tespit etmek ve sorun çözme yöntemleri.

8.Oturum: Uygulama doğaçlama çalışması: Örnekler üzerinden yaşanan sorunları gözlemleyerek analiz etme çalışması. Durum, olay, kişi gelişimlerini değerlendirerek yeniden bir iletişim alanı oluşturabilmek.

Dr. Ümit Yücetin

Aile ve Ebeveyn Koçluğu

“Çocuğun gelişimini destekleyen ebeveynlik becerileri”

 • Ebeveyn koçluğu nedir? Neden gereklidir ?

 • Çocuk kimdir ?

 • Anne, babalık nedir ? Aile olmak nedir ?

 • Koçvari ebeveynlik yaklaşımı

 • Çocukluğumuz ebeveynliğimizi nasıl etkiler ?

 • Aile değerleri nelerdir?

 • Aile saygı kültürü ortamı geliştirme

 • Çocuğun duygusal ihtiyaçları nelerdir?

 • Özgüvenli çocuk yetiştirme becerileri

 • Çocuğa yapıcı sınır koyma becerileri

 • Çocukta öğrenme merakının güdülenmesi

 • Kendine ve çevresine duyarlı birey gelişimi

 • Çocuğa uygulanabilir kurallar koyma

 • Sorun çözme becerileri

 • Ödül ceza ikilemi

 • Koşulsuz sevginin yapıcı gücü

ETKİNLİK DETAYLARI

 • Başlama Tarihi:4 Nisan 2020​

 • Başlama Saati:10:00

 • Bitiş Tarihi:5 Nisan 2020

 • Bitiş Saati:19:00

 • Kontenjan:50

 • Eğitim Yeri:MERİNOS KÜLTÜR MERKEZİ